įgelti

įgelti
įgelti a. n.
įgilti (slp.), įkirsti (tarm.), įkąsti (slp.)

Lietuvių kalbos sinonimų žodynas. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • įgelti — įgélti vksm. Šir̃šė įgėlė mán į rañką …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • įgelti — įgelti, į̃gelia, įgėlė 1. tr., intr. įkąsti, įdurti, įleisti geluonį (apie bites ir kt. vabzdžius): Bitė įgėlė man veidan Š. Širšūnas į kaktą įgėlė Krkl. Uodas mane įgėlė KII70. Musės ir vabalai, uodai su kaimene blusų jau vargint vėl pulkais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atgelti — atgelti, àtgelia, atgėlė 1. tr., intr. nuo gėlimo apmirti kuriai nors kūno daliai: Àtgelia rankos, ir nevaldau J. Kad àtgelia kojos, bus pagila J. Atgėliau kojas Lp. Kur atgelta [koja], tę skūra lupasi Gs. Atgeltiejai kaulai nebepriauga,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • cvaktelėti — cvàktelėti, ėja ( ia), ėjo intr., tr., cvãktelėti suduoti, taukštelėti: Cvàktelėjo į kaktą sprigtą Skr. Kažkas cvàktelėjo akmenim į galvą ir nubėgo Vad. ║ įkirsti, įgelti: Gyvatė cvàktelėjo gyvoliui į prusnas, į koją, t. y. dyglį, kramę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • gelti — gelti, gẽlia, gėlė 1. tr. geluonį leisti, kąsti; kirsti; žeisti: Gylys įleistas gẽlia, t. y. duria J. Vapsva skaudžiai gẽlia Sr. Šiandien bitės labai piktos, tuoj gẽlia Ktk. Nei nejutau, kap bitė žandan gėlė Alv. ^ Minkštas liežuvis, bet… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išgelti — išgelti, ìšgelia, išgėlė tr., intr. 1. nuo didelio gėlimo, skausmo sunykti: Negalėjo valdyt nugarkaulio, buvo išgeltas rš. Nebevaldo iš pat mažumės jis rankos – išgelta Srv. | Dantys išgėlė, be dantų esu palikęs (nuo gėlimo iškrito) Šts. Da… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išrioglinti — išriõglinti menk. 1. intr. Š, DŽ1 nerangiai išeiti, išsivilkti. | refl. Bd: Kada gi tu tę išsiriõglysi iš tos stubos! Pns. Didelio čia daikto, jei ir kiton pusėn išsirioglintumei: dvejetas varstų daugiau prabėgti Vaižg. 2. intr. nerangiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kuisis — 1 kuĩsis sm. (2), kuisỹs (4) Krž 1. uodas; mašalas: Kuĩsis – mažasis uodas, arba varmas J. Varmas mažesnis už kuĩsį J. Varmai – didiejai, uodai – padidoki, kuĩsiai – maželiučiai Škn. Zirza kai kuisių spiečius Krtn. Kuisiaĩ labai įkyri,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nugelti — nugelti, nùgelia, nugėlė 1. tr. sugelti: Nugėlė abi rankas ir burną bitės Ktk. 2. tr. gėlimu nužudyti: Bitys ... prie svetimų pulkų nuklysta, ir čia yra daugiausiai nugeliamos į smertį Kel1881,98. | Ir jį nugėlė (nušovė) Trgn. 3. tr., intr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nukreikti — nukreĩkti, ia, nùkreikė tr. 1. visą nubarstyti, prišiukšlinti: Takus nùkreikei šiaudais kur nereikia J. Visas kiemas buvo nukreiktas šiaudagaliais rš. 2. prk. nudobti: Gyvatė man taikėsi įgelti, bet aš ją nùkreikiau Všv. kreikti; antkreikti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nuodingas — 1 nuodìngas, a adj. (1) 1. N, K turintis nuodų: Nuodinga tai angis! Įgelti moka! Vd. Piktžolių tarpe yra daug nuodingų augalų, kuriais gyvuliai apsinuodija ėsdami šieną arba besiganydami pievose ir ganyklose rš. Į dirbtuvę Raulas nuėjo sveikas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”